Úvod Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. PODMÍNKY REKLAMACE

2. POSTUP REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

3. REKLAMAČNÍ LIST KE STAŽENÍ

Podmínky reklamace

Reklamaci zboží lze uplatnit za těchto předpokladů:

 • jsou splněny ustanovení obchodního a občanského zákoníku pro reklamování zboží
 • zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Vodateplo.cz
 • reklamace je uplatněna ve stanovené záruční lhůtě
 • zboží má prokazatelné vady (vady samotného výrobku, které nebyly způsobeny nevhodným používáním nebo nesprávnou údržbou)

K uplatnění reklamace je nutné předložit:

 • předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu
 • záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji
 • daňový doklad (nebo kopii) k zakoupenému zboží

Postup reklamačního řízení

Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby:

 • osobně na prodejně
 • poštou na adrese nákupu
 • e-mailem na kontaktní adrese obchod@vodateplo.cz
 • u servisního střediska uvedeného v průvodní dokumentaci zakoupeného zboží

Pracovník firmy zodpovědný za reklamační řízení:

 • zkontroluje náležitosti nutné k uplatnění reklamace
 • převezme od zákazníka předmět reklamace spolu s průvodní dokumentací
 • vystaví Reklamační list, příp. specifický reklamační záznam dodavatele a předá jeho kopii zákazníkovi
 • odešle reklamované zboží výrobci/dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace v záruce - pokud toto posouzení neprovedl sám při příjmu reklamace (jasné případy)

Záruční podmínky:

 • délka záruky na veškeré zboží prodávané na Vodateplo je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanovena výrobcem delší (datum prodeje je uvedeno v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu)
 • záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

Reklamace může být neuznána oprávněnou:

 • poškozením zboží při přepravě - tyto škody je nutno řešit s přepravcem.
 1. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, kartonů a počet balíků.
 2. Zboží rozbalit před dopravcem a v případě jakýchkoliv závad je nutné ihned zapsat přímo do přepravního listu řidiče hned u Vašeho podpisu – příklad (přebírám/nepřebírám zásilku s výhradou obal i zboží je viditelně poškozeno atd.).
 3. Je nutné také vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození (samotný reklamační protokol není považován za řádné uplatnění reklamace přepravy či zboží vždy je nutné napsat výhradu do listu přepravce uvedeno výše) případně se spojit s prodejcem, který vzniklou situaci pomůže vyřešit.
 4. Zákazník bere na vědomí, že podepsáním dodacího listu souhlasí s převzetím zboží a současně stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
 5. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat!

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny
 • neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití
 • zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN

Způsoby vypořádání reklamace v záruce (tj. bez finanční úhrady zákazníka):

 • výměna (kus za kus) reklamovaného zboží nebo jeho vadné části
 • oprava reklamovaného zboží nebo jeho části
 • vrácení finanční částky účtované za reklamované zboží

Lhůty reklamačního řízení:

 • reklamace - dle smlouvy
 • reklamace dle občanského zákoníku - do 30. kalendářních dnů
Podrobnější informace v obchodních podmínkách.

V případě zamítnutí reklamace (reklamace nebyla uznána) si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu (reklamujícímu) účtovat manipulační poplatek 200 Kč. Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávájícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající. Některé obrázky mohou být pouze ilustrativní, či se mírně může lišit barevné provedení. Pokud jde o originální balení výrobce nelze uplatnit na barvu reklamaci. 

Reklamační list ke stažení

 • Typ: : docx Reklamační list Velikost: 120,09 kB, Datum poslední změny: 17.03.2017

Chci oznámit, že budu zasílat reklamaci

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nejlepší výběr

Naše nabídka