Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shopu Vodateplo


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

      

5. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ, PLATBA, EET - dodací lhůta, způsob dopravy, platba, převzetí zboží, EET

     9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 6. REKLAMACE - rozpor s kupní smlouvou, postup, vyřízení reklamace, odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění
10. DORUČOVÁNÍ
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ - prezentované zboží, ceny zboží a objednání, zrušení objednávky 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZOROVÉ FORMULÁŘE


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatel: Kontaktní údaje:
Petr Mordaninec Telefon : 773 660 661
IČ: 03158080 Email: obchod@vodateplo.cz
Provozovna: Na emaily odpovídáme obratem, nejdéle však do 24 hodin.
T.G.Masaryka 22
568 02 Svitavy

Obchodní činnost zajišťuje:

Kontakty pro platby:

PEM trade s.r.o. Číslo našeho účtu: 2800541947/2010 Fio banka
U Hřiště 483/4
568 02 Svitavy


Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 27546047
DIČ: CZ27546047

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PEM trade s.r.o., se sídlem U Hřiště 483/4, identifikační číslo: 27546047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25301 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vodateplo.cz .

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET


Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
Při registraci v internetovém obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

PREZENTOVANÉ ZBOŽÍ

Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodu www.vodateplo.cz  je katalogovým seznam zboží informativního charakteru a fotografie u zboží jsou pouze ilustrativní. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

CENY ZBOŽÍ A OBJEDNÁNÍ

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Ceny zboží jsou ze strany prodávajícího závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Informace o nákladech spojené s dopravou zboží naleznete v ceníku dopravy. Cena dopravy je součástí kupní ceny a kupující je povinen ji uhradit.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Závazným potvrzením je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky, nebo  také e-mailové či telefonické potvrzení prodávajícím, kdy si prodávající a kupující  potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem jednoho z výše uvedených potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat před dodáním zboží částečnou úhradu kupní ceny zboží ve formě zálohové faktury v případě, že objednané zboží je:

  • Zakázkové povahy
  • Dostupnost zboží je "na objednávku"
  • Jedná se o větší množství jednoho produktu

Tato záloha je v případě odstoupení od smlouvy nevratná!

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky na zakázkové zboží po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

5. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBA

DODACÍ LHŮTA

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Skutečná dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Zboží skladem je obvykle dodáno od 1 do 5 pracovních dnů. Dodací lhůty závisí na výrobních a distribučních možnostech výrobců, dovozců a distributorů jednotlivých značek produktů. Lhůty se mohou pohybovat od okamžitého naskladnění po několikatýdenní dodací termín. Delší termíny se mohou týkat zboží objednaného na zakázku, exluzivních či speciálních výrobků a zboží dodávaného ze zahraničí.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje prodávající na základě typu zvolené dopravy kupujícím v objednávce. Prodávající může změnit typ dopravy v závislosti na charakteru zboží, bez nutnosti informovat kupujícího při zachování podmínek dopravy a ceny. V případě změny ceny dopraveného, nebo podmínek dodání bude prodávající dopředu informovat kupujícího. Možnosti dopravy a cenu dopravce naleznete v ceníku dopravy.

PLATBA - ZPŮSOB UHRAZENÍ KUPNÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží:

·         V hotovosti osobně na prodejně

·         Na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

·         Platbou předem na účet, zboží je zasláno ihned po připsání plné částky na účet prodávajícího

o    Na e-mail Vám bude zaslána PROFORMA FAKTURA, na základě které provedete platbu

o    Číslo účtu:  2800541947/2010 Fio banka

o    Variabilní symbol je číslo Vaší faktury, kterým platbu identifikujete

·         Na splátky prostřednictvím spotřebitelského úvěru CETELEM

Označená zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový dokladNávod k výrobku může být k dispozici také v detailu produktu. Záruční list se stává platným s přiloženou fakturou.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

EET

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, kartonů a počet balíků.

U keramiky a koupelnového nábytku rozbalit před dopravcem a v případě jakýchkoliv závad je nutné ihned zapsat přímo do přepravního listu řidiče hned u Vašeho podpisu – příklad (přebírám/nep­řebírám zásilku s výhradou obal i zboží je viditelně poškozeno atd.).

Je nutné také vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození (samotný reklamační protokol není považován za řádné uplatnění reklamace přepravy či zboží vždy je nutné napsat výhradu do listu přepravce uvedeno výše) případně se spojit s prodejcem, který vzniklou situaci pomůže vyřešit.

Zákazník bere na vědomí, že podepsáním dodacího listu souhlasí s převzetím zboží a současně stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat!

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci DOPRAVA.

Při dopravě zboží vyžadující, vzhledem k hmotnosti nebo náročnosti na přepravu, přepravovat na paletě, je paleta jako vratný obal účtována a po jejím vrácení částka za ní dobropisována.

6. REKLAMACE – ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo nesprávnou údržbou, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Dle §2106 Je-li vadné plnění (vadné zboží) podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. V případě nezvolení jedné z možností má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Případně může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu podle své volby (opravou či výměnou).

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PRODANÉHO VÝROBKU (DÁLE REKLAMACE)

Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, reklamace bude zamítnuta. V případě skryté vady je nutné nahlásit vadu nejpozději do dvou let.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, může vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu, popis závady a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Reklamaci je možné také uplatnit jiným vhodným způsobem – např. osobně v prodejně společnosti, písemně apod.

V rámci reklamace je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě reklamace má zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které v souvislosti s uplatněním práva vynaložil a to ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. K tomu je třeba, aby zákazník prokázal jejich výši (obvykle dokladem).

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Zákazník obdrží potvrzení o reklamaci s uvedením, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději, dle zákona č. 634/1992 Sb., do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k  vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

Nejedná-li se o případ uvedený v tomto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný ke stažení na eshopu u obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodník podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.


Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.


Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli internetového obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou formu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na internetové stránce prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování T. G. Masaryka 22, Svitavy 568 02, adresa elektronické pošty obchod@vodateplo.cz , telefon 773 660 661.

Ve Svitavách dne 6.3. 2017 

 VZOROVÉ FORMULÁŘE

Odstoupení od smlouvy

Reklamační list

Vytisknout stránku

Nejlepší výběr

Naše nabídka