Úvod Magazín Topení a ohřev vody Jak zatopit v krbu

Jak zatopit v krbu, krbových kamnech

Jak zatopit v krbu

Palivo

   Pro správný průběh hoření, tedy ekonomický a tepelně hodnotný, je důležité použít správné palivo. Dřevo musí být suché, vlhkost by se měla pohybovat maximálně do 20 procent (lze zjistit měřičem vlhkosti dřeva). Důležité je dobré uskladnění dřeva ve formě naštípaných kusů, které dobře schnou. Čerstvé dřevo je nutné nechat 1 – 2 roky vyschnout, nebo pro přímou spotřebu si pořiďte již dřevo proschlé.

Suché dřevo přináší vyšší výhřevnost (až o 30 procent), nezanáší krbové sklo a komín.


Čím zatopit a čím přikládat

   Zatápíme měkkým dřevem (jehličnany a některých listnatých stromů – lípa, topol nebo vrba) – rychleji se rozhoří

   Přikládáme dřevo tvrdé (převážně listnaté stromy) – dlouho hoří a má dobrou výhřevnost 

Jak zatopit

   Položte dvě tři polínka přes sebe a na ně připravený podpalovač. Na polínka navrstvěte do pyramidy třísky. Dbejte na dostatečné (asi 1 cm) mezery mezi jednotlivými kusy, aby mohl vzduch dobře proudit. První várku dřeva necháme vyhořet do žhavých uhlíků a teprve poté přikládáme.

Přívod vzduchu

   Při zatápění je nutné otevřít všechny přívody vzduchu do kamen (komínovou klapku, primární a sekundární přívod vzduchu) a zajistit tak dostatečný přívod kyslíku. Po rozhoření uzavřete komínovou klapku, primární přívod vzduchu a sekundární zavřete nebo přivřete. Ovládání přívodu vzduchu provádějte pouze regulátorem přívodu sekundárního vzduchu. 

Pokud spalujete při nedostatku kyslíku, dřevo se špatně spaluje, vznikají saze a škodlivé látky, které zanášejí kamna a kouřovody.

Přesný návod pro regulaci vzduchu najdete v návodu výrobce kamen. Regulace vzduchu přímo ovlivňuje intenzitu a délku hoření včetně emisí. Regulaci hoření můžete mít také automatickou, díky tomu se nemusíte starat o tento proces a můžete si být jistí, že všechny s tím související aspekty topení jsou optimální. Na Vás je kvalita paliva a správné přikládání.

Přikládání

   Přikládáme ve chvíli, kdy jsou v ohništi pouze žhavé uhlíky. Otevřeme přívod vzduchu a přikládací dvířka otevíráme pomalu, tím zamezíme vtáhnutí kouře do místnosti. Přívody vzduchu poté opět uzavřete (viz. regulace vzduchu).

Špatné topení má za následek nedokonalé spalování, které způsobuje zanášení kamen, kouřovodů a je neekonomické.

Nejlepší výběr

Naše nabídka